CE SINIFI TIR-ÇEKİCİ EHLİYETİ

CE SINIFI TIR-ÇEKİCİ EHLİYETİ

CE SINIFI TIR-ÇEKİCİ EHLİYETİ

- "Çekici", römork ve yarı römorkları çekmek için imal edilmiş olan ve yük taşımayan motorlu taşıtı kullanır. - "Lastik Tekerlekli Traktör", belirli şartlarda römork ve yarı röm - "Çekici", römork ve yarı römorkları çekmek için imal edilmiş olan ve yük taşımayan motorlu taşıtı kullanır. - "Kamyon", izin verilebilen azami yük taşıma ağırlığı 12000 Kg dan fazla olan ve yük taşımak için imal edilmiş motorlu taşıtı, - Otomobil", yapısı itibariyle, sürücü yerinden başka en çok yedi oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş bulunan motorlu taşıtı, -"Minibüs", yapısı itibariyle, sürücü yerinden başka sekiz veya 14 oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş bulunan motorlu taşıtı, - "Kamyonet", izin verilebilen azami yüklü ağırlığı 3500 Kg.ı geçmeyen ve yük taşım ork çekebilen, ancak ticari amaçla taşımada kullanılmayan tarım araçlarını, kullanır.

Başvuru Şartları:

- 21 yaşına girmiş olmak ve En az ilkokul mezunu olmak,

- Resmi veya özel sağlık kurulundan 16. maddede belirtilen “sürücü olur” raporu almış olmak,

- Türk Ceza Kanunu’nun 403, 404 üncü maddeleri ile 572/2-3 maddelerinden ikiden fazla ve 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun 28 ve 29 uncu maddeleri, 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanunun 12 inci maddesinin 3 üncü ve takip eden fıkralarındaki suçlardan hüküm giymemiş olmak,
-Sürücü belgesi süresiz olarak geri alınmamış olmak.

Direkt CE sınıfı sürücü belgesi alınamaz. C sınıfı sürücü belgesi olması gerekip 6 Direksiyon Eğitimi Dersine devam ederler. Sadece direksiyon sınavına tabii tutulurlar.

- CE sınıfı sürücü belgesi olanlardan A,A1-A2 sınıfı sürücü sertifikası almak isteyenler; 12 saat Direksiyon Eğitimi Dersine devam ederler. Sadece direksiyon sınavına tabii tutulurlar.

- CE sınıfı sürücü belgesi olanlardan, D sınıfı sürücü sertifikası almak isteyenler; 7 saat Direksiyon Eğitimi Dersine devam ederler. Sadece direksiyon sınavına tabii tutulurlar.

- B sınıfı sürücü belgesi olanlar direkt CE sınıfı sürücü belgesi alamaz önce C sınıfı sürücü belgesi alınması gerekmektedir.

- C sürücü belgesi olanlardan, CE sınıfı sertifika almak isteyenler; 6 saat Direksiyon Eğitimi Dersine devam ederler. Sadece direksiyon sınavına tabii tutulurlar.

- F sınıfı sürücü belgesi olanlardan, CE sınıfı sertifika almak isteyenler; 24 saat Direksiyon Eğitimi Dersine devam ederler. Sadece direksiyon sınavına tabii tutulurlar.