C SINIFI KAMYON EHLİYETİ

C SINIFI KAMYON EHLİYETİ

C SINIFI KAMYON EHLİYETİ

- "Kamyon", izin verilebilen azami yük taşıma ağırlığı 12000 Kg dan fazla olan ve yük taşımak için imal edilmiş motorlu taşıtı -,Otomobil", yapısı itibariyle, sürücü yerinden başka en çok yedi oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş bulunan motorlu taşıtı, - "Minibüs", yapısı itibariyle, sürücü yerinden başka sekiz veya 14 oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş bulunan motorlu taşıtı, - "Kamyonet", izin verilebilen azami yüklü ağırlığı 3500 Kg.ı geçmeyen ve yük taşımak için imal edilmiş motorlu taşıtı, kullanır. - "Lastik Tekerlekli Traktör", belirli şartlarda römork ve yarı römork çekebilen, ancak ticari amaçla taşımada kullanılmayan tarım araçlarını, kullanır.

Başvuru Şartları:

- 21 yaşına girmiş olmak ve  En az ilkokul mezunu olmak,

- Resmi veya özel sağlık kurulundan 16. maddede belirtilen “sürücü olur” raporu almış olmak, 

- Türk Ceza Kanunu’nun 403, 404 üncü maddeleri ile 572/2-3 maddelerinden ikiden fazla ve 1918 sayılı 

- Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun 28 ve 29 uncu maddeleri, 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanunun 12 inci maddesinin 3 üncü ve takip eden fıkralarındaki suçlardan hüküm giymemiş olmak,
 Sürücü belgesi süresiz olarak geri alınmamış olmak.

- Direkt C sınıfı sürücü belgesi alınamaz en az B sınıfı Sürücü Belgesi olup 20 saat Direksiyon Eğitimi dersine devam ederler. Sadece direksiyon sınavına tabii tutulurlar.

- C sınıfı sürücü belgesi olanlardan A,A1,A2 sınıfı sürücü sertifikası almak isteyenler; 12 saat Direksiyon Eğitimi Dersine devam ederler. Sadece direksiyon sınavına tabii tutulurlar.

- C sürücü belgesi olanların, CE, D sınıfı sertifika almak isteyenler; 6 saat Direksiyon Eğitimi Dersine devam etmeleri gerekir. Sadece direksiyon sınavına tabii tutulurlar.

- F sınıfı sürücü belgesi olanlardan, C sınıfı sertifika almak isteyenler; 24 saat Direksiyon Eğitimi Dersine devam ederler. Sadece direksiyon sınavına tabii tutulurlar.

Direkt C sınıfı sürücü belgesi alınamaz.