D SINIFI OTOBÜS EHLİYETİ

D SINIFI OTOBÜS EHLİYETİ

D SINIFI OTOBÜS EHLİYETİ

- Direkt D sınıfı sürücü belgesi alınamaz. B sınfı sürücü belgesi ile müraacat edip 14 saat direksiyon eğitimi alıp B sınıfından D sınıfına geçiş yapılabilir. - Eski ismi ( E sınfı Ehliyet ) Olarak geçiyor. - "Otobüs", yapısı itibariyle, sürücü yerinden başka en az 15 oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş bulunan motorlu taşıtı, - "Kamyon", izin verilebilen azami yük taşıma ağırlığı 12000 Kg dan fazla olan ve yük taşımak için imal edilmiş motorlu taşıtı, - Otomobil", yapısı itibariyle, sürücü yerinden başka en çok yedi oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş bulunan motorlu taşıtı, - "Minibüs", yapısı itibariyle, sürücü yerinden başka sekiz veya 14 oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş bulunan motorlu taşıtı, - "Kamyonet", izin verilebilen azami yüklü ağırlığı 3500 Kg.ı geçmeyen ve yük taşımak için imal edilmiş motorlu taşıtı, kullanır. - "Lastik Tekerlekli Traktör", belirli şartlarda römork ve yarı römork çekebilen, ancak ticari amaçla taşımada kullanılmayan tarım araçlarını, kullanır.

Başvuru Şartları: 

- 24 yaşına girmiş olmak ve En az ilkokul mezunu olmak, 

- Resmi veya özel sağlık kurulundan 16. maddede belirtilen “sürücü olur” raporu almış olmak, 

- Türk Ceza Kanunu’nun 403, 404 üncü maddeleri ile 572/2-3 maddelerinden ikiden fazla ve 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun 28 ve 29 uncu maddeleri, 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanunun 12 inci maddesinin 3 üncü ve takip eden fıkralarındaki suçlardan hüküm giymemiş olmak, 

- Sürücü belgesi süresiz olarak geri alınmamış olmak.

- D sınıfı sürücü belgesi olanlardan A,A1-A2 sınıfı sürücü sertifikası almak isteyenler; 12 saat Direksiyon Eğitimi Dersine devam ederler. Sadece direksiyon sınavına tabii tutulurlar. 

- C, CE sınıfı sürücü belgesi olup D sınıfı sürücü sertifikası almak isteyenler; 7 saat Direksiyon Eğitimi Dersine devam ederler. Sadece direksiyon sınavına tabii tutulurlar.

- F sınıfı sürücü belgesi olanlardan, D sınıfı sertifika almak isteyenler; 14 saat Direksiyon Eğitimi Dersine devam ederler. Sadece direksiyon sınavına tabii tutulurlar.

- D sınıfı sürücü belgesi olup C sınıfı sürücü sertifikası almak isteyenler; 7 saat Direksiyon Eğitimi Dersine devam ederler. Sadece direksiyon sınavına tabii tutulurlar.