A1 SINIFI MOTORSİKLET EHLİYETİ

A1 SINIFI MOTORSİKLET EHLİYETİ

A1 SINIFI MOTORSİKLET EHLİYETİ

A1 Sınıfı Ehliyet (Sürücü belgesi) ;Sepetli veya sepetsiz iki tekerlekli motosikletler ile gücü 11 kilovatı geçmeyen tekerlekli motosikletleri kullanacaklara,

- A1 sınıfı sürücü belgesi gücü 11 kilovatı (15HP) ve gücünün ağırlığına oranı 0,2’yi geçmeyen, sepetli veya sepetsiz iki tekerlekli motosikletler ile gücü 11 kilovatı geçmeyen üç tekerlekli motosikletleri kullanacaklara verilir.

Başvuru şartları:

- 16 yaşına girmiş olmak ve Okur Yazar Belgesi Olmak,

- Resmi veya özel sağlık kurulundan 16. maddede belirtilen “sürücü olur” raporu almış olmak,

-Türk Ceza Kanunu’nun 403, 404 üncü maddeleri ile 572/2-3 maddelerinden ikiden fazla ve 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun 28 ve 29 uncu maddeleri, 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında kanunun 12 inci maddesinin 3 üncü ve takip eden fıkralarındaki suçlardan hüküm giymemiş olmak,- Sürücü belgesi süresiz olarak geri alınmamış olmak.

- Direkt A1 sınıfı sürücü belgesi alacak olanlar 16 saat Trafik ve Çevre Bilgisi dersi 8 saat İlk Yardım dersi, 6 saat Araç Tekniği Bilgisi dersi ,4 saat Trafik Adabı Bilgisi Dersi ve 14 saat Direksiyon Eğitimi dersi görmeleri gerekir. Gördükleri derslerden sınava tabi tutulurlar.

- A1 sınıfı sürücü belgesi olanlardan, B sınıfı sertifika almak isteyenler; 14 saat Direksiyon Eğitimi Dersine devam ederler. Sadece direksiyon sınavına tabii tutulurlar.

- B,C,D,F,G sınıfı sürücü belgesi olanlardan A1 sınıfı sürücü sertifikası almak isteyenler; 12 saat Direksiyon Eğitimi dersine devam ederler. Sadece direksiyon sınavına tabii tutulurlar.

- Direkt A1 sınıfı sürücü belgesi alacaklar için, Teorik sınavda İlk Yardım Bilgisi Dersinden 13, Trafik ve Çevre Bilgisi Dersinden 27 Araç Tekniği Dersinden 10 soru sorulmaktadır. Sınav süresi 60 dakikadır.